บริการของเรา

ขอบเขตการให้บริการ ออกแบบ (Design) งานระบบประกอบอาคาร

1. วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical Communication System)
1.1 งานระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ
1.2 หม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และการเก็บเชื้อเพลิงสำรอง
1.3 งานระบบแสงสว่างภายในอาคารและภายนอกอาคาร (Lighting System)
1.4 ระบบเต้ารับไฟฟ้า, โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
1.5 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
1.6 ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)
1.7 ระบบสัญญาณโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
1.8 ระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV, Access Control System)
1.9 ระบบล่อฟ้าและระบบต่อลงดิน ( Lightning and Grounding System)

2. วิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (Sanitary and Fire Protection System)
2.1 ระบบน้ำดีและนำทิ้ง (Water Supply and Sewage System)
2.2 ระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำเสีย (WWTP and Drainage System)
2.3 ระบบระบายน้ำฝน (Rain Leader System)
2.4 ระบบสระว่ายน้ำ (Swimming Pool System)
2.5 ระบบน้ำร้อน (Hot Water System)
2.6 ระบบแก๊ส (LPG. System)
2.7 ระบบสปริงเกอร์ (Sprinkler System)
2.8 ระบบตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet System)

3. วิศวกรรมเครื่องกลระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System)
3.1 ระะบบปรับอากาศ (Air Condition System)
3.2 ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)
3.3 ระบบอัดกาศบันไดหนีไฟ (Pressurized Fan System)

Visitors: 37,028